Việt Nam Đổi Mới

Tiểu sử của Đới Bỉnh Quốc

Quý độc giả của Việt Nam Đổi Mới cũng nên biết về tên đại gian trá của Trung Cộng, y đến Việt Nam rất nhiều lần, mục đích để làm áp lực với những tên Hán nằm vùng bán nước Việt Nam cho Trung Cộng .


Sau đây là một phác họa tiểu sử của ông Đới Bỉnh Quốc: Đới Bỉnh Quốc, nhóm dân tộc thiểu số Tujia, nguồn gốc của Yinjiang, tỉnh Quý Châu, sinh tháng 3 năm 1941. Bắt đầu làm việc trong tháng 9 năm 1964 và gia nhập Đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC) trong tháng 6 năm 1973. Tốt nghiệp Đại học Ngoại ngữ thuộc Đại học Tứ Xuyên, chuyên ngành tiếng Nga, giáo dục đại học.

Thành viên của Uỷ ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC), ủy viên hội đồng nhà nước và thành viên của Nhóm các thành viên Đảng hàng đầu của Hội đồng Nhà nước, giám đốc văn phòng của công tác đối ngoại hàng đầu nhóm của Uỷ ban Trung ương CPC, giám đốc của văn phòng của nhóm an ninh quốc gia làm việc hàng đầu của Ủy ban Trung ương CPC, Thứ trưởng Bộ ngoại giao và là thành viên của Tập đoàn thành viên của bộ Đảng "hàng đầu.


1959-1964 nghiên cứu tiếng Nga của Bộ Ngoại Ngữ của Đại học Tứ Xuyên

1964-1965 học tại trường Đại học Ngoại giao Trung Quốc ở Bắc Kinh

1965-1966 Took một phần trong chiến dịch "Bốn sạch-up" tại Lưu Dương County, tỉnh Hồ Nam
1966-1969 Làm việc tại Sở Nội vụ Liên Xô và châu Âu của Bộ Ngoại giao

1969-1973 Suite thành viên Đại sứ quán Trung Quốc tại Liên Xô

1973-1974 Làm việc tại Trường Cán bộ tháng 7 của Bộ Ngoại giao

1974-1985 Mục thành viên, Phó trưởng phần, phần chính của Bộ Nội vụ Liên Xô và châu Âu của Bộ Ngoại giao (1980-1982 Phó Giám đốc văn phòng đàm phán Trung Quốc-Liên Xô; 1983-1985 thành viên của nhóm liên lạc An Huy Ban chỉ đạo chỉnh đốn Đảng của Ủy ban Trung ương CPC)

1985-1986 Phó Giám đốc Sở Nội vụ Liên Xô và châu Âu của Bộ Ngoại giao

1986-1989 Giám đốc Sở Nội vụ Liên Xô và châu Âu của Bộ Ngoại giao

1989-1991 Đại sứ Hungary

1991-1993 Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao, thành viên của Uỷ ban CPC của Bộ Ngoại giao

1993-1995 Phó Bộ trưởng Ngoại giao, thành viên của Ủy ban CPC của Bộ Ngoại giao

1995-1997 Phó trưởng Cục Quốc tế của Uỷ ban Trung ương CPC (tháng tháng năm 1996 đã nhận đào tạo nâng cao cho cán bộ Bộ tại trường Đảng của Ủy ban Trung ương CPC)

1997-2003 trưởng Cục Quốc tế của Uỷ ban Trung ương CPC (tháng ba-tháng 5 năm 2002 Nhận đào tạo nâng cao cho cán bộ Bộ tại trường Đảng của Ủy ban Trung ương CPC)

2003-2005 Thư ký của Ủy ban CPC của Bộ Ngoại giao, Phó Bộ trưởng Ngoại giao

2005-2007 Giám đốc của văn phòng ngoại giao hàng đầu nhóm của Uỷ ban Trung ương CPC, giám đốc văn phòng của nhóm an ninh quốc gia làm việc hàng đầu của Ủy ban Trung ương CPC, Phó Bộ trưởng Ngoại giao, thư ký của Ủy ban CPC. Bộ Ngoại giao

2007-2008 Giám đốc của văn phòng của công tác đối ngoại hàng đầu nhóm của Uỷ ban Trung ương CPC, giám đốc văn phòng của nhóm an ninh quốc gia làm việc hàng đầu của Ủy ban Trung ương CPC, Phó Bộ trưởng Ngoại giao, thành viên của Ủy ban của CPC Bộ Ngoại giao

2008 - ủy viên hội đồng Nhà nước, thành viên của Nhóm các thành viên Đảng hàng đầu của Hội đồng Nhà nước, Giám đốc của văn phòng ngoại giao hàng đầu nhóm của Uỷ ban Trung ương CPC, giám đốc văn phòng của nhóm an ninh quốc gia làm việc hàng đầu của Ủy ban Trung ương CPC Phó Bộ trưởng Ngoại giao, thành viên của Uỷ ban CPC của Bộ Ngoại giao.
Thành viên của, 15, 16 và 17 ủy ban Trung ương CPC.

Cập nhật: 17 tháng 3, 2008
Nguồn: Tân Hoa Xã
Chung cấp tư  liệu: Việt Nam Đổi Mới

Không có nhận xét nào: