Phạm Xuân Nhi


Báo động đỏ: hackers cấy mã mở Web Cam thâu hình tự động gửi về cho Công An Mạng
1 blogger ở Đức bị dính
Hôm nay các blogger mạng xã hội Multiply đang truyền tay nhau thông điệp “Báo động đỏ: hackers cấy mã mở WEB CAM thâu hình tự động gửi về cho Công An Mạng”

Một cộng tác viên của TTXVA cho biết đã bị đúng tình trạng như trong thông điệp cảnh báo khi vào đọc tin trên blog của anhbasam.wordpress.com.

Sau khi truy cập trang tin của anhbasam thì bị 1 cửa sổ pop up hiện lên. Mặc dù đã cố gắng bấm “CANCEL” nhưng pop up không biến mất.  Pop up đòi hỏi phải bấm lệnh “YES” cho phép Digital
Certificate truy cập.  Bạn cộng tác viên vì không biết gì nên đã bấm “yes”.  Sau đó 1 tiếng “đinh” từ  soundcard phát ra và không phát hiện thêm gì hết. Máy không báo có virus, trojan hay spyware.  Bạn này đã tháo bỏ webcam nên không bị ảnh hưởng gì nên đã không biết việc gì xảy ra.

Sau khi đọc message cảnh báo, bạn cộng tác viên của TTXVA đã cài lại windows

Sau đây là “Báo động đỏ” đăng trên blog multiply:

Trong tuần lễ vừa qua, hackers đã cài mã độc tự động mở (turn on) web cam của máy tính (computer) của bạn đọc access vào các trang mạng lề trái và WEB CAM sẽ thâu hình người ngồi trước máy và gửi về cho hackers có thể là công an .

Hackers giấu mã ở trang mạng http://images.ohbah.com/ rồi cài link vào một số trang mạng lề trái, những trang mạng bị nhiễm loại mã nầy có DCVonline.net, danchimviet.info, anhbasam.wordpress.com, vietlandnews.net … Số nhiễm các trang mạng lề trái sẽ tăng lên.

Những điều cần làm gấp :

(1) Các webmasters của những trang mạng nêu trên xem lại các files lưu trử, databases trong server để lấy mã độc ra .

(2) Để bảo đảm an tòan, các bạn đọc tháo WEBCAM ra khỏi máy (disconnect) khi vào đọc các trang mạng lề trái .

Dấu hiệu cho thấy máy PC của bạn đọc bị nhiễm loại mã nầy khi vào các trang mạng nêu trên .

(a) Một Digital Certificate hiện lên bảo bạn chấp nhận cho http://images.ohbah.com/ được access … khi thấy một windows Digital Certificate PopUp bạn bấm ngay Cancel đừng bấm vào YES .

(b) Speakers của bạn tự động có âm thanh sound một tiếng (đing) giống như tín hiệu “Found new hardware” thường nghe khi chúng ta gắn một hardware mới vào máy .

Vì tính cấp bách của sự kiện, cho trường hợp an toàn nếu bạn đang dùng WEBCAM hoặc máy bạn có sẵn WEBCAM nên chú tâm vào chuyện nầy , trường hợp một số LAPTOP có gắn sẵn WEBCAM thì xin bạn dùng một băng keo hay vật gì đó che chắn WEBCAM mình trước khi vào đọc các trang mạng lê trái .

Xin quí anh chị giúp phổ biến thông báo nầy .

Phạm Xuân Nhi

Không có nhận xét nào: